Samskipta og eineltisáætlun

Einelti er alvarlegt

Í stefnu skólans er lögð sú skylda á herðar starfsmanna skólans og foreldra að vera vakandi fyrir líðan og velferð nemenda. Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir að slæm samskipti og/eða einelti eigi sér stað er það skýr stefna skólans að tekið sé á málinu strax. Samskipta- og eineltismál eru mismunandi og fer vinna hvers máls eftir eðli þess.

Mikilvægt er að koma tilkynningum um grun eða staðfestingu um samskiptavanda sem allra fyrst til umsjónarkennara svo hægt sé að leysa málin á farsælan hátt með hagsmuni allra nemenda að leiðarljósi. Þegar grunur vaknar um einelti er unnið eftir viðbragðsáætlun skólans. Öllum málum sem snúa að grun um einelti er vísað til nemendaverndarráðs sem sér um að tryggja vinnuferlið.

Forvarnarstarf gegn einelti

Heiðarskóli vinnur að því að fyrirbyggja einelti með fræðslu fyrir nemendur og starfsfólk. Allir þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan annarra varða. Kennarar halda reglulega bekkjarfundi með nemendum þar sem m.a. eru umræður um góð lífsgildi og alvarleika eineltis.

Reglulega eru gerðar kannanir á því hvort að nemendur hafi orðið fyrir einelti. Niðurstöður þessara kannana eru ræddar í starfsmannahópnum og brugðist við á skipulegan hátt ef um einelti er að ræða. Niðurstöður eru einnig kynntar í skólaráði.

Íhlutun

Ef upp koma atvik þar sem um er að ræða slæm samskipti á starfsmaður strax að bregðast við og stöðva það. Nauðsynlegt er að hafa afskipti af allri óæskilegri hegðun. Viðhorf og áræðni kennara/starfsmanna skiptir höfuðmáli í baráttunni við einelti. Að sleppa íhlutun eru skilaboð til nemenda um að viðkomandi sætti sig við atferlið.

Samhæfing

Allir kennarar/starfsmenn eiga að sýna sanngjörn viðbrögð og vera sjálfum sér samkvæmir frá einum degi til annars.

Eineltisáætlun Heiðarskóla í heild sinni má sjá hér:

Eineltisáætlun Heiðarskóla - pdf skjal

Tilkynning um einelti

Mikilvægt er að þeir sem hafa grun um að einelti eigi sér stað tilkynni það skólanum á þar til gerðum eyðublöðum. Eyðublaðið má finna með því að smella hér.

Vinnuferlar skólans

Vinnuferill 1 - Grunur um einelti
Vinnuferill 2 - Áframhaldandi vinna

Skráning

Öll eineltismál, grunur eða staðfesting eru skráð á sérstakt skráningarblað af námsráðgjafa. Skráningin er liður í því að hafa yfirlit yfir umfang og eðli eineltismála í skólanum.

Umsjónarkennari ásamt eineltisteymi ber ábyrgð á að eineltismálum sé fylgt eftir. Skólastjóri ber þó endanlega ábyrgð á lausn eineltismála.

  • Foreldrafélag grunnskólanna í Reykjanesbæ
  • Mentor
  • Reykjanesbær
  • Uppbyggingarstefnan