24. febrúar 2017

Nemendur í 10. bekk á Skólaþingi

Nemendur í 10. bekk tóku þátt í Skólaþingi þriðjudaginn 14. febrúar. Skólaþing fer fram í húsnæði gegnt Alþingishúsinu við Austurvöll en þar er búið að setja upp lítið Alþingshús. Skólaþing er hlutverkaleikur þar sem nemendur fá það hlutverk að vera alþingismenn. Allir fá nafn og stjórnmálaflokk til að vera í.  Þingflokkarnir byrja að hittast í þingflokksherbergjum þar sem þeir fá verkefni til að vinna úr. Flokkarnir voru fjórir: Hagsældarflokkurinn, Landsframboðið, Jafningjabandalagið og Þjóðflokkurinn. Hagsældarflokkurinn og Landsframboðið mynduðu ríkisstjórn Skólaþings, hinir tveir flokkarnir voru í stjórnarandstöðu.  Þegar þingflokkarnir höfðu komist að samkomulagi var farið í þingsal þar sem formenn flokkanna kynntu mál sín og aðrir þingmenn fengu tækifæri til að koma fram með sínar skoðanir.  Næst er farið á nefndarfundi þar sem málin eru rædd áfram.  Þingmennirnir þurftu að berjast fyrir skoðunum síns flokks og komast að málamiðlun í nefndunum. Nefndirnar voru þrjár, allsherjarnefnd, menntamálanefnd og umhverfisnefnd. Að lokum er farið aftur í þingsalinn og greidd atkvæði um þingmálin.  Nemendur höfðu gagn og gaman af þessum hlutverkaleik og hafa náð betri skilningi á starfsemi Alþingis. Nemendur fengu einnig tækifæri til að skoða og kynnast starfseminni í Alþingishúsinu og næsta nágrenni þess.  Ferðin var hluti af námi nemenda í samfélagsfræði þar sem þeir læra á meðal annars um stjórnmál landsins. Fleiri myndir má sjá í myndasafni.

  • Foreldrafélag grunnskólanna í Reykjanesbæ
  • Mentor
  • Reykjanesbær
  • Uppbyggingarstefnan