16. mars 2020

Kennsla í Heiðarskóla á tímum samkomubanns

Nú er ljóst að skólastarf mun raskast verulega í ljósi takmarkana sem sóttvarnalæknir hefur sett.

Meginlínan í Heiðarskóla verður sú að nemendum í 1. – 6. bekk verður skipt í tvo hópa (eftir bekkjum eða sérstökum hópum) og verður hópunum kennt sitthvorn daginn. Nemendur í 7. – 10. bekk verða í heimanámi með aðstoð kennara.

Nemendur mæta á mismunandi tímum á morgnana og fara heim á mismunandi tíma. Frístund verður í boði til kl. 14:50, 15.00 eða 15.10 eftir því í hvaða árgangi nemendur er. Ingveldur, umsjónarmaður frístundar, upplýsir foreldra barna í frístund um þetta skipulag.

Öll sundkennsla fellur niður en nemendur í 1. – 6. bekk fá hreyfitíma einu sinni á dag annað hvort í sínu rými eða úti. List- og verkgreinakennsla fer ekki fram með hefðbundnum hætti í þar til gerðum kennslurýmum.

Matur verður afgreiddur inn í stofur og verður boðið upp á samlokur og ávöxt fyrir þá sem eru í áskrift hjá Skólamat.

Í dag fá allir árgangar póst frá umsjónarkennara með fyrirmælum um hvernig næstu dögum verður háttað og tímasetningum. Mikilvægt er að nemendur komi inn um þá innganga og á þeim tíma sem þeim er ætlað, hvorki of snemma né of seint.

Vinsamlega farið vel yfir þær leiðbeiningar sem sendar verða og ræðið við börn ykkar. Skólanum hefur verið skipt upp í starfssvæði og mun starfsfólk halda nemendum innan þess. Allt dagsskipulag miðast við að árgangar blandast ekki saman, hvorki í almennum rýmum skólans, né á skólalóð.

Á meðan að á þessum takmörkunum stendur eru foreldarar og aðrir beðnir um að koma ekki inn í skólann heldur senda frekar tölvupóst á viðkomandi starfsmann eða hringja.

Með von um gott samstarf

Skólastjórnendur Heiðarskóla

 

 

It is now clear that schooling will be significantly disrupted in light of the limitations set by the Icelandic department of Heath and Epidemilogy

The main focus in Heiðarskóli will be that students in grades 1 - 6 will be divided into two groups and the groups will be taught every other day. Students in grades 7 - 10 will get homework with teacher assistance.

Students in grades 1 - 6 will show up at different times in the morning and go home at different times. Frístund will be available until 14:50, 15:00 or 15:10. Ingveldur will send information about these different times.

All swimming lessons are discontinued, but students in grades 1 - 6 receive movement time once a day, either in their own classroom or outdoors. Art teaching moves into space and will be in a different form that usual.

Food will be consumed in the classroom and those who are subscribed to Skólamatur will be offered sandwiches and fruit.

Today, all grades receive mail from their teachers with instructions on how the next days will be and all timings. It is important that students come in at the entrance and at the time they are intended, not to early or to late.

Please carefully review the instructions that will be sent and discuss with your children. The school has been divided into quarantine rooms and students must stay within it and then within their group in the classroom.

During these restrictions, parents and others are asked not to enter the school but rather send an email to the staff or call.

With the hope of good cooperation,

School administrators of Heiðarskóli

  • Foreldrafélag grunnskólanna í Reykjanesbæ
  • Mentor
  • Reykjanesbær
  • Uppbyggingarstefnan